šlamšt

šlamšt
šlámšt interj. NdŽ, 1, šlam̃št NdŽ, 1, 1. sušlamėjimui žymėti: Šlamšt ir įlindo iš lengvo J. Niekur lapelis nė šlamšt . 2. V.Piet šlamesį keliančiam nukritimui, numetimui žymėti: Ta šlámšt iš medžio, ir nebegyva NdŽ. Tik šlamšt į mergų tarpą žolių kukulis suvyniotas! Žem. Šlam̃št į vidurį lapų gumulas – gandina Akm. Sugrįžęs pasiimti [pirštinių], pasiėmęs, einąs – šit nuo pečiaus kasžin kas šlamšt ir nudribęs Sln. Tik sykiu šlamšt ant jos vieną pėdą, šlamšt kitą! LTR(Grk). 3. žr. šlamš: Šlamšt šlamšt šlamščio[ja], kad eina su vyžomis J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • šlamščioti — šlamščioti, ioja, iojo intr. NdŽ; S.Dauk čiūkščioti, šliurkšėti (velkant kojas): Šlamšt šlamšt šlamščio[ja], kad eina su vyžomis J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlumšt — šlùmšt interj. KI662, DŽ, NdŽ, šlum̃št Šk, Rdd žr. šlamšt: 1. KŽ. 2. Boba šlùmšt į prūdą iki pažastų ir bliauja Alk. Ėjo per griovį (užšalusį), tik šlùmšt, ir įlūžo J.Jabl. Šlùmšt ir nukrito lyg pelų maišas Gs. Paėmė vištą už kojos, toj tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiokšt — interj. šlamšt: Aš einu, o tamsu, tik džiokšt balon Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukulis — 3 kùkulis sm. (1), kukulỹs (3b) 1. K kepalas, banda: Duonos kùkulis, t. y. kepalas J. Priešais du kukuliu duonos padeda S.Dauk. Duonos kùkulius, iš krosnies ištraukus, reik suvilgyti Klp. Kelius kùkulius iškepei? Gršl. Tokiai šeimynai reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niukt — niùkt interj. 1. kumšt (lengvam sudavimui kumščiu, alkūne žymėti): Niukt niukt jis jai į kuprą uždavė J. Toks stipruolis – kad tau kartą niùkt, tu kebėkšt ir išvirstum Pg. Anas niùkt man, aš tada tuoj supratau Dbk. Niùkt į pašonę, tuoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šabaldokšt — interj. šlamšt (nukritimui su triukšmu nusakyti): Tik šabaldokšt kopūsto galva nuo stalo! Kb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlam — šlam̃ interj. Skr, šlam 1. Všk žr. šlamu: Šlam šlam virkščios, kad eini par jas arba verti J. Kažkas tik šlam̃ šlam̃ pro šalį, maniau, kad šuva Rs. Velėja anos rūbus i girdi – šlam šlam kas skrenda LKT344(Prng). Tupia teip tyliai, kad nei šlam̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamokšt — interj. 1. DŽ, NdŽ, Sb, Pnd, Ob, Prng sunkiam nukritimui žymėti: Šlamokšt kailiniai nuo karties DŽ1. Tik vieną kartą eglė šlamokšt ir nugriuvo Krs. Netrukus maišas praplyšo, ir tas didysai akmuo šlamokšt ir nukrito Smilgių kaimo ganyklose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamt — interj., šlam̃t NdŽ žr. šlamšt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamėkšt — interj. žr. šlamšt 2: Kaip šėriau, šlamėkšt ir nudribo pagal pečių Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”